Bever tak Scouts Impeesa

Wij zijn de Castores - Bevers

De jongste tak binnen onze eenheid zijn de Bevers of Castores, hier kan je terecht vanaf je vijfde verjaardag. Je groeit beetje bij beetje in het groepsgevoel, terwijl je voluit de wereld ontdekt. Wij bieden je snel afwisselende activiteiten om je levendige fantasie nog te versterken.

Werking

De bevertak is er speciaal voor de 5 en 6 jarigen. De beverleiding zorgt er elke zondag voor dat de bevers zich kunnen uitleven en nemen hen mee in het wondere spel van scouting. Alles staat in het teken van het spel waarbij aandacht wordt besteed aan expressie, creativiteit en fantasie. Er wordt, in tegenstelling tot de oudere takken, nauwelijks belang gehecht aan technieken (alhoewel het niet uitzonderlijk is dat er iets spelenderwijs wordt aangeleerd). Verder onderscheidt de bevertak zich van de andere takken door de groep niet in te delen in kleinere groepjes zoals nesten (bij de welpen) of patrouilles (bij de J.V./G.'s en de V./G.'s).

Themaverhaal

Net zoals de welpen werken rond het 'Jungle Book', werkt de bevertak rond 'Vrienden van het bos'. In dit verhaal maakt een beverkolonie kennis met de familie Dubois. Hoe verder het verhaal vordert, hoe beter ze elkaar leren kennen en hoe meer avonturen ze beleven.Het verhaal symboliseert de ontwikkeling van de bevers, zo worden bv. op het einde van het verhaal de bevers getransformeerd in welpjes... De echte bevers zijn dus rijp om naar de welpentak over te gaan...

Op kamp

Onze bevers gaan net als grotere op paaskamp en op grootkamp. Het groot kamp is altijd met de gehele eenheid. De bevers komen in tegenstelling met de andere takken enkel de tweede week mee. Je kan als ouder je bever zelf komen afzetten op kamp tijdens de bezoekdag van de andere takken. Zo kan je samen je bever helemaal installeren . De bevers slapen zoals de andere takken ook in grote tenten, wel op ligbedjes .

   

Scouts Impeesa 2019